מסנן חלקיקים מוצקים ונוזלים, רדיואקטיביים ורעילים כמו כן יעיל נגד מיקרואורגניזמים כגון בקטריות ווירוסים.

P3

מסנן לגזים ואדים אורגאניים כגון סולבנטיים בעלי נקודת רתיחה גבוהה מ 65°C.

A2

מסנן לגזים ואדים אנאורגאניים

B2

מסנן לגזים ואדים חומציים והלוגניים

E2

מסנן המתאים לאמוניה ותרכובות אמוניה

K2

מסנן לגזים ואדים אורגאניים ואנאורגאניים

A2B2

מסנן לגזים ואדים אורגאניים, אנאורגאניים, חומציים ואמוניה

A2B2E2K2

מסנן לגזים ואדים של תרכובות אורגאניות בעלי נקודת רתיחה נמוכה מ 65°C.

AX

מסנן משולב לגזים ואדים אורגאניים כגון סולבנטיים בעלי נקודת רתיחה גבוהה מ 65°C, וחלקיקים מוצקים ונוזלים, רדיואקטיביים ורעילים כמו כן מיקרואורגניזמים כגון בקטריות ווירוסים.

A2 P3

מסנן משולב לגזים ואדים אנאורגאניים וחלקיקים מוצקים ונוזלים, רדיואקטיביים ורעילים כמו כן מיקרואורגניזמים כגון בקטריות ווירוסים.

B2 P3

מסנן משולב לגזים ואדים חומציים וחלקיקים מוצקים ונוזלים, רדיואקטיביים ורעילים כמו כן מיקרואורגניזמים כגון בקטריות ווירוסים.

E2 P3

מסנן משולב מתאים לאמוניה ותרכובות אמוניה חומציות וחלקיקים מוצקים ונוזלים, רדיואקטיביים ורעילים כמו כן מיקרואורגניזמים כגון בקטריות ווירוסים.

K2 P3

מסנן משולב לגזים ואדים אורגאניים, אנאורגאניים וחלקיקים מוצקים ונוזלים, רדיואקטיביים ורעילים, כמו כן מיקרואורגניזמים כגון בקטריות ווירוסים.

A2B2-P3

מסנן משולב לגזים ואדים אורגאניים, אנאורגאניים, חומציים, הלוגנים וחלקיקים מוצקים ונוזלים, רדיואקטיביים ורעילים כמו כן מיקרואורגניזמים כגון בקטריות ווירוסים.

A2B2E1-P3

מסנן משולב לגזים ואדים אורגאניים, אנאורגאניים, חומציים, הלוגנים, אמוניה וחלקיקים מוצקים ונוזלים, רדיואקטיביים ורעילים כמו כן מיקרואורגניזמים כגון בקטריות ווירוסים.

A2B2E2K2-P3

מסנן משולב לגזים ואדים של תרכובות אורגאניות בעלי נקודת רתיחה נמוכה מ 65°C וחלקיקים מוצקים ונוזלים, רדיואקטיביים ורעילים כמו כן מיקרואורגניזמים כגון בקטריות ווירוסים.

AX-P3

מסנן לכספית, תרכובות כספית וחלקיקים מוצקים ונוזלים, רדיואקטיביים ורעילים כמו כן מיקרואורגניזמים כגון בקטריות ווירוסים.

Reactor-Hg-P3

מסנן משולב לגזים ואדים אורגאניים, הלוגנים, כספית, תרכובות כספית וחלקיקים מוצקים ונוזלים, רדיואקטיביים ורעילים כמו כן מיקרואורגניזמים כגון בקטריות ווירוסים.

A1E2 Hg P3